የስም፤ የእድሜ እና የትውልድ ቦታ ለውጥ ኖሯቸው የኢትዮጵያ ፓስፖርት ለማውጣት ጥያቄ ለሚያቀርቡ፤

  • የስም ለውጥ በፍርድ ቤትላደረጉ
  • በፍርድ ቤት የተለወጠው ስም ሰነድ በውጭ ጉዳይ የተረጋገጠ መሆን አለበት፤
  • የፓስፖርት ፎርም በአማርኛ እና በእንግሊዘኛ በመሙላት መፈረም፤
  • የቀድሞ ፓስፖርት ኮፒ፤
  • ሁለት ጉርድ ፎቶግራፍ ሁለት ጆሮ በትክክል የሚታይ እና ጀርባው ነጭ የሆነ፤
  • የመኖሪያ ፈቃድ ኮፒ፤
  • 343 ዩሮ
   • የልደት ቀን ወይም የትውልድቦታ ለውጥ ላደረጉ
  • የትውልድ ቦታና የልደት ቀን ቅያሪ ያደረጉበት የልደት ሰርተፍኬት በውጭ ጉዳይ ረጋገጠ፤
  • የቀድሞ ፓስፖርት ኮፒ፤
  • የፓስፖርት ፎርም በአማርኛ እና በእንግሊዘኛ በመሙላት መፈረም፤
  • ሁለት ጉርድ ፎቶግራፍ ሁለት ጆሮ በትክክል የሚታይ እና ጀርባው ነጭ የሆነ፤
  • የመኖሪያ ፈቃድ ኮፒ
  • 343 ዩሮ