የድጋፍ ደብዳቤ መስጠት

  • በእለቱ አገልግሎት ለሚያገኙት በሚቀርብ ጥያቄ መሠረት የደጋፍ ደብዳቤ ይሰጣል
  • በእለቱ አገልግሎት ለሚያገኙት በሚቀርብ ጥያቄ መሠረት የደጋፍ ደብዳቤ ይሰጣል